Figyelem: JavaScript futtatása nem engedélyezett böngészőjében vagy ezen a weboldalon! Nem biztos, hogy ebben a kérdőívben így minden kérdésre választ tud majd adni. Kérjük, nézze át böngészője beállításait.

ERASMUS+ pótpályázat (hallgatói) 2020/2021

A 2020/2021. tavaszi pályázati fordulóban 2020. június 1. és 2021. szeptember 30. között megvalósuló tanulmányi célú mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra lehet pályázni.
A mobilitás időtartama legkésőbb 2021. szeptember 30-ig tarthat.
 
A pályázat beadási határideje részképzés esetén 2020.október 29. 15:00h (szociális támogatás igénylése esetén 2020. október 20. 15:00h), szakmai gyakoralt esetén folyamatos, legkésőbb 2021. május 31-ig várjuk a pályázatokat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
Kérjük, hogy a pályázatot csak a felhívás és a partneregyetemek listájának alapos áttanulmányozása után kezdje el kitölteni!

Szociális támogatás: http://osztondijak.szie.hu/erasmus/kiegeszito-palyazat-szocialis-tamogatas
Online beküldés határideje (kizárólag a szociális támogatásra vonatkozóan): 2020. október 20.
A mellékletek (aláírva) személyes leadásának határideje (kizárólag a szociális támogatásra vonatkozóan): 2020. október 20. 15:00h
Szociális kiegészítő támogatás: az a pályázó hallgató jogosult szociális kiegészítő támogatásra, aki:
Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során:
o hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott,
vagy az elmúlt két tanév valamelyik félévében
o Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t), vagy
o rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t), vagy
o HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
o az „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt), vagy
o a Roma szakkollégium tagja (volt),
vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor
o szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült.
Másodlagos szempont:
o A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa.
A szociális kiegészítő támogatásra vonatkozó igényt a jogosultság alapjának megjelölésével a pályázati űrlapon kell jelezni. A jogosultságra vonatkozó igazolást a csatolandó mellékletekkel együtt kell leadni (amennyiben a pályázó a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, akkor ezt a lakcímkártya másolatával kérjük igazolni).
Felhívjuk a figyelmet, hogy Erasmus+ szociális támogatás kizárólag Erasmus+ tanulmányi mobilitás keretében támogatott státuszú hallgató részére adható, azaz Campus Mundi ösztöndíjas, Erasmus+ zero grant státusz esetén a hallgató nem jogosult Erasmus+ kiegészítő szociális támogatásra.
Az intézmény az egyéni támogatási szerződést az alapösztöndíj + 200 euró (tanulmányi mobilitás esetén), illetve + 100 euró (szakmai gyakorlat esetén) havi ösztöndíjról köti meg az érintett hallgatókkal.
 
 
 
Személyes és tanulmányi adatok
(Ez egy kötelező kérdés)

Személyes adatok

(Ez egy kötelező kérdés)

Kar

 

(Ez egy kötelező kérdés)
Szak neve
(Ez egy kötelező kérdés)
Képzés szintje
(Ez egy kötelező kérdés)
Képzési forma
(Ez egy kötelező kérdés)
Finanszírozás
(Ez egy kötelező kérdés)
Hallgatói  jogviszony vége (dátumot írjon be)
(Ez egy kötelező kérdés)
Tanulmányi átlag (utolsó lezárt szemeszter)
(Ez egy kötelező kérdés)
Tanulmányi átlag (utolsó előtti lezárt szemeszter)
(Ez egy kötelező kérdés)
Szociális támogatásra jogosult az egyetemen?
Pályázati adatok
Fogadó Intézmény adatai
Erasmus kódja csak felsőoktatási intézménynek van. 
(Ez egy kötelező kérdés)
Mobilitás adatai
(Ez egy kötelező kérdés)
Mobilitás típusa
(Ez egy kötelező kérdés)
Mobilitás nyelve
Minimum középfokú, B2 szintű nyelvvizsgával rendelkezem
Nyilatkozat
(Ez egy kötelező kérdés)
Nyilatkozom, hogy korábban már vettem részt Erasmus+  mobilitásban
(Ez egy kötelező kérdés)
Nyilatkozom, hogy a mobilitást követően igény esetén fényképes beszámolót készítek a SZIE honlap Erasmus+ ösztöndíjak weboldala számára
(Ez egy kötelező kérdés)
Nyilatkozom, hogy a mobilitást követően prezentációt tartok a Nemzetközi Mobilitási Napon